Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser för försäljning och användning av denna webbplats

VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT IGENOM DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNING INNAN DU GÖR DIN BESTÄLLNING OCH BEHÅLL EN KOPIA AV DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER OCH SAMT EN KOPIA AV DIN BESTÄLLNING FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Denna sida anger de Villkor och bestämmelser (“Villkoren”) under vilka du kan komma att använda webbplatsen som finns på www.lyleandscott.com (”webbplatsen”) och vilka styr vår leverans av produkter till dig.

Lyle & Scott Limited är ett aktiebolag registrerat i England och Wales med företagsnummer 4111248 vars säte är beläget på TS2 Pinewood Business Park, Coleshill Road, Birmingham, B37 7HG, England.

Lyle & Scott Limited, benämnt som “vi”, “oss” eller “vår” i dessa villkor, kan komma att ändra dessa villkor när som helst genom att uppdatera denna publikation. Du bör besöka denna webbplats regelbundet för att granska Villkor och bestämmelser eftersom de är bindande. Fortsatt användning av denna webbplats innebär ditt godkännande av alla sådana ändrade villkor. Om du inte godkänner de villkor ochbestämelser som anges här, skall du inte använda webbplatsen.

När begreppen “du”, “din”, “dig” och “dina” används i dessa villkor innefattar de alla användare av denna webbplats.

För närvarande kan beställningar av varor på denna webbplats endast utföras av konsumenter.

När du gör en beställning av varor skickar vi ett e-postmeddelande som bekräftar att vi tagit emot din beställning och där vi uppger detaljerna i denna beställning. Din beställning är ett erbjudande att köpa varor, och inget kontrakt existerar mellan dig och oss beträffande någon som helst försäljning av varor förrän du tagit del av bekräftelsen och din beställning har skickats. Från det att du har tagit del av bekräftelsen om att din beställning skickats träder ett juridiskt bindande avtal i kraft mellan parterna (”avtalet”). Om det förekommer produkter på samma order som inte bekräftas ha skickats omfattas dessa produkter ej av detta avtal.

I och med användandet av denna webbplats och genom att göra en beställning bekräftar du att du är juridiskt kapabel att ingå ett bindande avtal och att du är över 18 år.

Beskrivningen av och priset på de varor du beställer kommer att visas på denna webbplats vid den tidpunkt då du gör din beställning. Du kan korrigera fel i din beställning fram tills dess du klickar på ”Slutför beställning” på sista sidan i beställningsprocessen.

Det kan hända att produktspecifikationerna av varorna förändras. I så fall kommer vi att erbjuda dig ett lämpligt alternativ av samma eller bättre kvalitet till samma pris. Alla storlekar och mått är ungefärliga, men vi försöker se till så att de är så exakta som möjligt. I de sällsynta fall då det uppstår fel kommer vi att informera dig om detta inom rimlig tid.

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att färgerna är korrekt visade på webbplatsen på foton och färgprover. Variationer i färger kan i vissa fall förekomma på grund av inställningar av ljusstyrka och kontrast. Vi frånsäger oss allt ansvar beträffande variationer i färg. Detta påverkar inte din rätt till avbeställning enligt klausul 5 avseende returer i enlighet med klausulen.

Varor finns i mån av tillgång. Om vi vid tillfället för din bokning inte har varorna i lager kommer vi inom rimlig tid att kontakta dig och du har då rätt att avbryta beställningen. Om du önskar avboka din beställning kommer vi att återbetala eller kreditera dig för den summa som du betalat eller som debiterats ditt kreditkort eller annat konto för dessa varor. Det kan vid vissa tillfällen finnas restriktioner rörande antalet och vilken typ av varor som kan inhandlas och den maximala summa pengar som kan spenderas vid ett enskilt beställningstillfälle. Om restriktioner förekommer kommer vi att meddela dig detta innan du gör din beställning.

Vi gör vårt yttersta för att försäkra dig om att de priser som visas på denna webbplats är korrekta vid beställningstillfället. Om felaktigheter upptäcks kommer vi att kontakta dig inom rimlig tid och erbjuda dig valmöjligheten att återigen bekräfta din beställning eller alternativt avbryta din beställning med fullständig returrätt och rätt till kreditering.

Priset på varorna som visas på denna webbplats inkluderar ej leveranskostnader.

Leveranser utanför Storbritannien kan vara föremål för importtullar och skatter som debiteras när paketet når destinationslandet. Dessa avgifter, tillsammans med eventuella tilläggskostnader för tullklarering, skall betalas av mottagaren av paketet. Vänligen se information från tullen. Lyle and Scott ansvarar ej för dessa tilläggskostnader.

Detaljer om leveranskostnaderna visas på betalningssidan när du gör en beställning. Priser och leveranskostnaderna är, i tillämpliga fall, inklusive moms. I förekommande fall debiteras moms efter den kurs som råder vid det aktuella tillfället. Moms kommer att visas separat i ditt kontoutdrag.

Varor och erbjudanden som visas på denna webbplats finns inte nödvändigtvis alltid i lager och vice versa. Erbjudanden finns endast tillgängliga enligtderas specifika villkor och bestämmelser, som kommer att visas på denna webbplats.

Betalning för varor och leveranskostnader kan göras med någon av de betalningsmetoder som visas på webbplatsen vid tidpunkten för din beställning.

Kredit- och betalkort kommer att godkännas gentemot transaktionen när du skickar din beställning, emellertid kommer vi att ta emot din betalning först när din beställning är klar att sändas. Vi har som målsättning att skicka ut varorna inom loppet av 2 arbetsdagar efter att vi erhållit betalningen.

Varorna du beställer kommer att levereras till den adress du uppger när du gör din beställning, och de är föremål för betalning av gällande leveranskostnad. I de fall då vi inte erbjuder leverans till en viss destination kommer vi att informera dig innan du slutför din beställning eller så tidigt som möjligt därefter.

Vi har som målsättning att skicka iväg alla våra leveranser inom loppet av 48 timmar (måndag till fredag (med undantag för helgdagar i England, Skottland och Wales)) eller så tidigt som möjligt efter att vi fått in varorna på lager.

Vid leveranstillfället kommer du att ombedas skriva under med din namnteckning för att bekräfta att du tagit emot varorna.

Om det på adressen som uppgivits inte finns någon person tillgänglig som kan skriva under kommer brevbäraren eller budet att meddela ett alternativt datum, en alternativ plats för upphämtning av varorna eller en beskrivning av hur ett alternativt leveransdatum kan ordnas.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att leverera dina varor så tidigt som möjligt efter det att vi godkänt din beställning, och i vilket fall som helst inom loppet av 15 dagar från och med din beställning. Vi är emellertid ej ansvariga för förluster eller skador som du kan komma att påverkas av som en konsekvens av att en ofrånkomlig försening sker av leveransdatumet. Vi kommer att informera dig om förseningar så tidigt som möjligt.

Du har när som helst rätt att avbryta avtalet inom loppet av sju arbetsdagar från och med att du tagit emot varorna. En arbetsdag är alla andra dagar än veckoslut och allmänna helgdagar.

För att kunna åberopa rätten till avbeställning måste du skriftligen meddela oss via brev, fax eller e-post till adressen som visas här nedan och uppge detaljer gällande de beställda varorna och (i förekommande fall) deras leverans.

Om du väljer att åberopa din rätt till avbeställning efter att varorna har levererats kommer du att ansvara för att återlämna varorna till oss på egen bekostnad (såvida vi inte har levererat fel varor eller varorna är skadade eller defekta vid leveranstillfället). Du ansvarar också för att hantera varorna på bästa sätt för att undvika att varorna skadas under tiden eller vid transport.

När du har meddelat oss att du säger upp kontraktet kommer vi att inom loppet av 30 dagar återbetala dig eller kreditera dig för de avgifter du betalat eller som debiterats ditt kreditkort eller annat kort för dessa varor.

Utöver din rätt till avbeställning enligt klausul 5 måste varorna, om du önskar återbetalning, returneras till adressen nedan inom loppet av 21 dagar efter att du mottagit dessa varor, och i samma skick som de skickades till dig, och då kommer vår Returpolicy att gälla. Du kommer att ansvara för att betala fraktkostnaderna i de fall returen gäller icke-felaktiga varor. Vi rekommenderar att du skaffar ett fraktbevis om förlust förekommer och/eller du använder en speditör med försäkring eller med ett spårningssystem, eftersom du förblir ansvarig för varorna till dess att vi har bekräftat mottagandet av din retur. Vanligtvis återbetalar vi de summor vi erhållit från dig med samma metod som du använde för att betala ditt köp. Om varorna betalats med kreditkort som efter köpet har upphävts eller löpt ut kommer vi att skicka en check till din faktureringsadress. Leveranskostnaden du ursprungligen betalade är inte återbetalningsbar, såvida vi inte har skickat fel vara. Om vi gör en återbetalning sker denna vanligtvis så snart som möjligt, och i alla händelser inom loppet av 30 dagar från och med den dag vi erhållit de returnerade varorna i fråga från dig.

Om du önskar återbetalning på grund av defekta varor kommer du att återbetalas helt och hållet förutsatt att vi anser att defekten är riktig och vi inte kan byta ut varorna inom rimlig tid. Detta avsnitt 6 påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Du kommer att vara ägare till dina beställda varor och ansvarig för förlust eller skador av dem när du har skrivit under för dem.

Om du erhåller varor från oss som är skadade, defekta eller felaktiga skall du meddela oss genom att skriva till den adress, skicka ett fax till det nummer eller skriva till den e-postadress som visas nedan. Om du returnerar den skadade, defekta eller felaktiga varan till oss inom rimlig tid kommer vi att tillgodose dig med ett byte utan extra kostnad. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Garantin gäller inte defekta varor som är resultat av normalt slitage, skadegörelse, olycka eller vårdslöshet av dig eller någon tredje part, annan än av oss rekommenderad användning eller underlåtenhet att följa våra anvisningar.

Vänligen se vår sekretesspolicy för beskrivning av hur dina uppgifter används av oss.

Liksom många andra webbplatser använder sig vår webbplats av cookies. Cookies är datafiler som lagras på din dator. De kan innehålla information som gör det möjligt för en webbplatsmarknadsförare att identifiera de gånger som en användare besöker en webbplats för att se hur besökarna använder webbplatsen och för att registrera hur ofta de återvänder. De cookies vi använder oss av innehåller ej dina personuppgifter.

När du besöker vår webbplats lägger servern till en liten textfil till din hårddisk; detta är en cookie. Denna fil är unik för dig och kan läsas av servern eller av din webbläsare. Denna unika cookie berättar för oss att din dator har använts för att återvända till vår webbplats. Vi kan också använda cookies för att verifiera och registrera ditt godkännande av andra tillämpliga villkor och bestämmelser. Slutligen kan vi också använda cookies för att verifiera och registrera ditt godkännande av hanteringen av annan information, inklusive personuppgifter som du då och då uppger frivilligt.

Cookies kan inte användas som kod eller för att sprida virus. Andra servrar kan inte läsa av dessa cookies och de kan inte hämta in personliga uppgifter. De är helt enkelt ett identifieringsverktyg som delas mellan dig och oss; vi delar inte med oss av denna information till någon annan.

Om du inte vill godkänna att vi använder cookies måste du ha en webbläsare som kan ge dig valmöjligheten att inte acceptera cookies. För att göra detta kan du till exempel titta i Preferenser eller i din webbläsares funktioner för Internetalternativ. Emellertid bör du vara medveten om att ifall du inaktiverar godkännandet av cookies eller om du på något annat sätt modifierar dina cookies är det möjligt att du inte kommer att ha tillträde till vår webbplats eller specifik information, material och/eller tjänster på webbplatsen.

Allt innehåll inklusive bilder, design, logotyper, fotografier, text och annat material på denna webbplats ägs, kontrollerats och har licensierats till oss. De är upphovsrättsskyddade, varumärkesskyddade och omfattas av andra immateriella rättigheter. Otillåten användning av detta innehåll är förbjuden.

Dessa villkor gäller endast för denna webbplats. Länkar på denna webbplats finns endast till för användarvänlighetens skull. Vi ansvarar ej och kan inte hållas ansvariga för innehållet på webbplatser vi inte kontrollerar. All sådan användning av andra webbplatser sker på egen risk.

13.1 Villkoren i denna klausul 13 påverkar inte dina lagliga rättigheter om det är i egenskap av konsument du köper varorna.

13.2 Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig för kontrakt, kränkning (inklusive utan begränsning försummelse) och/eller brott mot lagstadgad skyldighet för någon förlust av vinst, affärer, goodwill, rykte, intäkter eller annan affärsmöjlighet, vare sig direkt eller indirekt, eller för någon annan indirekt eller följdförlust (inklusive ekonomisk) av något slag som du kan drabbas av till följd av någon handling, underlåtenhet, vanvård eller försummelse (inklusive försumlighet) vid fullgörandet av detta avtal gentemot oss eller våra agenter.

13.3 Ingenting i dessa villkor kan användas för att: Utesluta någondera parts ovillkorliga ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet eller försummelse av dess anställda eller uppdragstagare, eller utesluta tillämpningen av Avsnitt 12 i Sale of Goods Act 1979, eller utesluta ansvar för bedrägligt beteende.

13.4 Vi ansvarar ej för förseningar eller underlåtenhet att följa dessa skyldigheter enligt villkoren om förseningen eller underlåtenheten har uppkommit till följd av orsaker som står utanför vår kontroll.

13.5 Vi kan ej garantera att webbplatsen fungerar felfritt eller att webbplatsen och dess server inte innehåller datavirus. Om din användning av webbplatsen resulterar i behov av datasupport eller service eller utbyte av utrustning är vi inte skyldiga att täcka dessa kostnader.

13.6 Förutom det som fastställts i dessa villkor och bestämmelser kan vi, i den mån lagen tillåter, utesluta alla garantier, bestämmelser och underförstådda villkor inklusive garantier om tillfredsställande kvalitet, icke-intrång i tredje parts rättigheter, och garantier om lämplighet för någon särskild användning.

Konstruktionen av, giltigheten på och utförandet av dessa villkor skall i alla avseenden regleras av lagarna i England och Wales. Tvister som kan uppkomma beträffande dessa villkor skall omfattas av engelska domstolars exklusiva jurisdiktion och parterna avstår från att invända mot förfaranden i sådana domstolar med hänvisning till platsen eller med hänvisning till att förfarandena har utförts i en olämplig domstol.

Denna webbplats är baserad i England. Tillträde till Webbplatsen och dess material kan vara olaglig för visa personer eller i vissa länder. Om du besöker Webbplatsen utanför England gör du detta på egen risk, och du är själv ansvarig för att din användning sker i enlighet med lagen.

För att undvika tvivel finns det ingenting i dessa villkor som skall ge tredje part någon förmån eller rättighet att tillämpa någon bestämmelse i dessa villkor.

De rättigheter och rättsåtgärder som varje part har i enlighet med dessa villkor skall inte förringas, upphävas eller upphöra genom att den andra parten beviljar överseende, eftergivenhet eller utökning av tid eller felaktighet eller fördröjning från ena parten beträffande utövning av dessa rättigheter eller gottgörelser.

Bestämmelserna i dessa villkor är separata och avskiljda från varandra, och om någon av bestämmelserna vid något tillfälle blir ogiltig, olaglig eller icke möjlig att genomdriva kommer giltigheten, lagligheten eller möjligheten att genomdriva de andra bestämmelserna inte på något sätt att påverkas eller förhindras av detta.

Denna webbplats ägs och hanteras av Lyle & Scott Limited, Liddesdale Road, Hawick, TD9 0ER. Lyle and Scott Ltd. Registrerat i England Nr. 4111248.

Säte: TS2 Pinewood Business Park, Coleshill Road, Birmingham, B37 7HG, England.

ENGELSKT momsregistreringsnummer GB801497635

SVENSKT momsregistreringsnummer SE50206847820

Du kan kontakta oss via: telefon: +44 (0)1450 367 150 Vänligen observera att telefonsamtal kan spelas in och avlyssnas i träningssyfte. Fax: + 44 845 3893228? E-post: customercare@lyleandscott.com

I den osannolika händelsen att du inte skulle vara tillfreds med våra varor eller de tjänster vi tillhandahåller vänligen skicka klagomål till customercare@lyleandscott.com